[RITRATTI] « Statu francese assassinu : hè mortu un patriottu, è po dopu ? »

@photos Olivier Sanchez Crystal Pictures
+11

Leave a comment